Rädda vården

Rädda vården - en kamp för livet

2013-03-09

“Jag höll Kevin på ena armen och i den andra höll jag påsen med dropp. Jag fick gå ut i minusgrader med ett döende barn. Det är omänskligt, säger Sabrina Andersson.”
Så beskriver mamman till ettåriga Kevin hur hon och hennes make förgäves kämpade för sin sons liv på Universitetssjukhuset i Lund 2011. Plats- och personalbrist bidrog till det kaos de mötte den olyckliga marsdagen för två år sedan.
Ett barn dog i onödan, på grund av politikernas sparnit.
Chefsläkaren sade efteråt att Kevin hade otur som sökt vård en dag när arbetsbelastningen var stor på akuten. Mamma Sabrina Andersson svarade “Om ett lands vårdsystem bygger på om en patient har tur eller otur att komma in vid rätt tillfälle, är något allvarligt fel … Nu råkade ett helt friskt barn dö bara för att vården inte är dimensionerad för de tillfällen då söktrycket är som störst, säger Sabrina.”
Kevin var inte ensam. Under samma år kunde fem patienters död på Skånes universitetssjukhus kopplas till plats- och personalbristen.
Två år har gått. Har vården byggts ut för att täcka behoven? Nej. Tvärtom skar den borgerliga alliansen och Miljöparitet ner antalet platser med 125 förra året. Personalen har minskats med 350. 200 till ska bort enligt sjukhuschefen. Men Carl Sonesson, moderat regionpolitiker, kallar det inte för nedskärningar. I Sydnytt kallar han det cyniskt nog för satsningar.
Vi i Nätverket Rädda Vården tycker att utvecklingen går åt helt fel håll. Vi kämpar för att stoppa nedskärningarna. Sverige är ett av världens rikaste länder. Visst har vi råd att ge våra gamla och sjuka en värdig och säker vård!
Privatisering av vården och systemet med upphandlingar bäddar för korruption och svågerpolitik. Det ser vi tydligt i de senaste skandalerna kring moderaterna i Skåne och cancervården på Lydiagården. Det går tyvärr inte att lagstifta bort girighet, men vi kan förbjuda att vården drivs i vinstsyfte. Marknadsrelationer bygger på att köpa och sälja för högsta vinst. En god sjukvård, lika för fattig som för rik, utgår ifrån människors behov. Det är två motsatser som inte går att förena. Skattepengarna ska fördelas efter behov, inte efter var kapitalister tror sig tjäna pengar. Och de ska definitvt inte hamna i skatteparadis! Därför motsätter vi oss privatiseringar.
Slutligen säger vi Nej till den pågående flyttcirkusen i Region Skåne. Det senaste exemplet är den mycket illa genomtänkta nedläggningen av operationsverksamheten i Landskrona. En välfungerande och högkvalitativ vårdenhet som årligen opererar tusentals skåningar kommer att slås sönder.
Vi menar att personalens kunskap om vad som är bäst för patienterna fullständigt ignoreras av politikerna i Region Skåne. En mängd medarbetare, däribland en rad chefer, har sagt upp sig i protest. Behandlingen av personalen är under all kritik. Den mest spektakulära uppsägningen stod 32 förbannade sjuksköterksor på efter att de hotats med löneminskning och förämrat schema.
Demokrati är inte bara att lägga en lapp i en låda vart fjärde år. Vi som medborgare har rätt att kräva att politikerna lyssnar på oss även mellan valen.
Vi säger Ja till en värdig vård!
Vi vill ha fler, inte färre, händer i vården!
Lyssna på personalen och förstör inte fler verskamheter!

Nils Littorin