Obama Marihuana

Legalisering av Cannabis

2014-01-21

Obama skapar framtidsdystopi

I Aldous Huxleys framtidsdystopi Du sköna nya värld behöver myndigheterna inte använda brutala övergrepp för att kväsa folkets uppror. Det räcker med att de sprayar sina undersåtar med Soma, drogen som är bättre än både alkohol och kristendom. Ingen bakfylla och inte så mycket mytologi. Bara artificiell lycka och glömska inför världens problem.
Droger ger verklighetsflykt och får hjärnans belöningscentrum att gå på högvarv men lyckoruset har en baksida. Varje drog bär också sin egen farlighet.
USAs president Obamas stöd för legalisering av Cannabis, i strid mot FN:s narkotikakonvention, är som att släppa anden ut flaskan.
Forskningen kring cannabis skadeverkningar befinner sig i sin linda men drogen är associerad med psykisk sjukdom och den hämmar ungdomars psykosociala och kognitiva utveckling. Cannabis gör missbrukaren känslomässigt avflackad och korkad. Något som oroliga föräldrar och anhöriga länge lagt märke till.
Att legalisera ytterligare en drog, när vi redan har stora problem med alkohol och cigaretter, vore ett svek mot såväl ungdomar på glid som mot folkhälsan. Att droga ner oss är, precis som i Huxleys bok, maktens sätt att hålla oss passiva och apatiska. Vi behöver våra hjärnor friska och klara för att möta de stora framtidsutmaningar som vår generation står inför.

Nils Littorin
Kommunistiska Partiet Lund