På SUS just nu

Nej till bemanningsföretag på sjukhuset!

2014-08-31

Nej till bemanningsföretag på sjukhuset!
Återigen ser vi hur bemanningsföretag ersätter välbehövliga satsningar på fast anställda. På kirurgiska kliniken i Malmö är sjuksköterskorna med rätta upprörda efter att Region Skåne väljer att ta in dyra stafett-sköterskor som tjänar flera tusenlappar mer än ordinarie personal. Klart det sticker i ögonen. Det sticker också i mig som skattebetalare och anställd inom samma organisation. Man splittrar kollektivet och kontinuiteten försvinner. Dessutom till ett högt pris. Resurserna borde istället gå till höjda löner och förbättrad arbetsmiljö.
Trenden går mot att Arbetsköpare väljer inhyrd personal. Det är skadligt för solidariteten på golvet och delar in arbetare i a och b lag. I vården drabbas även patienterna av bristande kontinuitet.
Carl Bildts högerregering tillät i början av 90-talet bemanninsföretag som dessförinnan varit förbjudna i lag. Sätt stopp för dem i Region Skåne.

Nils Littorin
Läkare