Nedskärningar dödar

Femklöverns nedskärningar dödar

2013-09-10

 Två brittiska forskare har undersökt effekterna av den senaste tidens nedskärningar i sjukvården. Resultatet? Åtstramningspolitiken leder till döden, rapporterar amerikanska CNN. Femklövern i Region Skåne bör ta till sig detta,  innan fler människor dör.
Enligt Socialstyrelsen kan flera dödsfall på SUS kunnat kopplas till plats- och personalbrist. Förra veckan läste jag i tidningen om en ung kvinna som fått vänta 12 timmar på akuten i Lund med en hjärnblödning, innan hon fått träffa läkare. Femklövern försöker att lösa en omöjlig ekvation: Färre personal ska vårda allt fler patienter som dessutom blir äldre, och ofta har flera sjukdomar.
 Trots nedskärningar, kombinerat med katastrofala omorganisationer, förväntar sig Femklövern att vården ska bli mera "effektiv". Det går inte. Tvärtom, menar David Stuckler och Sanjay Basu, forskare inom epidemiologi och medicin, nedskärningar i sjukvården leder till döden. Det land i Europa som gått längst är Grekland som skurit bort 40% av sjukvårdsbudgeten. För att fylla EU:s och IMF:s krav på återbetalning av skulderna tvingas folket betala med en hälsokatastrof. Infektioner med HIV har ökat med 200% och landet har fått sin största malariaepidemi på 40 år. Spädbarnsdödligheten har skjutit i höjden. Folk har inte råd med den privata, förebyggande vården så de offentliga akutsjukhusen svämmar över av patienter. 35 000 sjukvårdspersonal har förlorat sina jobb. Samtidigt är arbetslösheten på skrämmande 27%. Grekland, och stora delar av Europa, är inne i en nedåtgående spiral där nya nedskärningar bara förvärrar krisen. Det som behövs, menar forskarna, är istället statliga satsningar på sjukvård och jobb för att vända ekonomin och hälsan rätt.
I Sverige, som har en obefintlig statsskuld och en växande ekonomi, får Femklöverns och Alliansens nedskärningar i sjukvården betraktas som rent kriminella. När vi vet resultatet - människor dör i onödan - förstår jag inte hur man kan försvara en sådan politik.
Nils Littorin